Larviks Sjømannsforening
"Sjømann"

59o3'2'' N - 10o1'51'' Ø

Larviks Sjømannsforening vært i virksomhet i sammenhengende siden 16. mars 1849, og er således Larviks eldste forening i uavbrutt virksomhet. Samtidig er den en av landets eldste sjømannsforeninger,
En av de syv første i landet som ble stiftet før 1850. Det var 16. mars 1849, det første forberedende møte til dannelsen av foreningen ble holdt. Initiativtaker var daværende stortingsmann, krigskommissær Johan Jørgen Broch.