Larviks Sjømannsforening
Formenn i tidsrommet
1974 -
2012


Verkseier
Reidar Thorsen
1974 - 1990

Bestyrer
Thor M. Christensen
1990 - 2000

Produksjonssjef
Erik Berge
2000 - 2005

Båtsmann
Ulf Kittelsen
2005 - 2007

Fotosjef - ØP.
Erik Berge
2007 -
2012