Larviks Sjømannsforening
Formenn i tidsrommet
1953 - 1974