Larviks Sjømannsforening
Formenn i tidsrommet
1946 - 1953