Larviks Sjømannsforening
Formenn i tidsrommet
1934 - 1946