Larviks Sjømannsforening
Formenn i tidsrommet
1922 - 1929