Larviks Sjømannsforening
Formenn i tidsrommet
1908 - 1922