Larviks Sjømannsforening
Formenn i tidsrommet
1898 - 1908