Larviks Sjømannsforening
Formenn i tidsrommet
1849 - 1865